Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Dopravné spojenie cez CP  ...( zadať cieľ: Zuberec,,Zverovka chata )

 

AUTOBUSOVÉ SPOJE  –  Zuberec a okolie
platí od 10. 12. 2017

Zverovka – Zuberec – Or. Biely Potok - Podbiel – Nižná – Tvrdošín - Trstená

 

x

6†

x53

6†53

x53

6†

x55

Zverovka,chata

750

755

835

835

945

1015

1025

Zuberec, kostol

815

812

848

848

1000

1035

1040

Podbiel,križovatka

 837

 

 

906

cez

Oravice

1058

 

Nižná,nástupište

 842

 

 

915

--------

1110

 

Trstená,nástupište

 901

 

 

940

1100

1130 

 

 

 

6†

x111

x

6†

x55

53M16

Zverovka,chata

1420

1430

1550

1605

1640

1920

Zuberec, kostol

1435

1445

1608

1620

1655

1932

Podbiel,križovatka 

1457

1513

1629

1643

 1720

 

Nižná,nástupište

1509

1520

1635

1700

1726

 

Trstená,nástupište

1528

1540

1655

1720

1750

 Zuberec – Brestová – Zverovka

 

 

x11

 

6†

 

x 10

 

53

 

x 53

 

x55

 

6†

 

6†

Zuberec, kostol

710

712

735

817

914 

1000

1000

1343

Brestová,skanzen

719

721

745

825

922

1009

1009

1350

Zverovka,chata

725

727

749

832

930

1015

1015

1403

 

 

1x111

x10

6†

x11

x555

53

Zuberec, kostol

1415

1456

1503

1530

1620

1908

Brestová,skanzen

1424

1504

1510

1540

1629

1915

Zverovka,chata

1430

1515

1517

1545

1635

1918

 

Zuberec – Liptovský Mikuláš

 

x

6†

x

568

x53

762

6†54

Zuberec, kostol

545 Huty

600

845

830

1448

1503

1620

1620

Lipt. Mikuláš

645

935

935

1540

1555

1715

1715

 

 

Liptovský Mikuláš – Zuberec - Trstená

 

6†

x

1,2,3,4

14

5

 19

  568

 

  762

6†54

x 53M16

Lipt. Mikuláš

1225

1258

1455 do Hút, 1552 potom

prestup o 15,55

1530

do Hút, 1615

potom prestup

o16,22

1635

 

 

 

1755

1755

Smer ORAVICE

 

    1805

 

Zuberec, kostol

1316

1350

1605

 

1630

1730

 

1841

1841

  

   1851

 

Zuberec – Habovka – Or. Biely Potok – Podbiel – Nižná – Tvrdošín - Trstená

 

x100

x11

x11

620

x

x10

x

x

x10

 x

x10

6†

x10

x

Zuberec,kostol

444

444

451

445

500

453

505

545

610

625

630

630

635

650

727

Podbiel,križovatka

503

503

513

510

525

513

525

609

633

655

653

653

658

 722

750

Nižná,nástupište

510

510

525

515

530

517

530

615

639

704

704

704

705

730

757

Trstená,nástupište

 

530

530

535

547

540

550

635

700

722

722

 

725

 750

819

                                   

 

 

620

x

6†53

x

x

6†

 x11

x10

x

6†

X

x

Zuberec,kostol

815

815

848

833

1017

1035

1155

1155

1240

1240

1300

1310

Podbiel,križovatka

835

837

906

852

1035

1102

1215

1215

1300

1302

1318

1336

Nižná,nástupište

842

842

915

858

1042

1110

 

1222

 

1222

 

1307

 

1309

1323

1345

Trstená,nástupište

900

900

945

916

1102

1130

1245

 

1327

1330

1345

 

 

 

6†

x

x10

6†

x11

x

x

6†

6†

x55

x58

 

Zuberec,kostol

1316

1350

1415

1435

1445

1530

1608

1620

1705

1700

1700

 

Podbiel,križovatka

1336

1410

1432

1457

1513

1549

1629

1647

1725

1720

1720

 

Nižná,nástupište

1345

1420

1440

1509

1520

1556

1635

1700

1730

1726

1726

Trstená,nástupište

1352

1438

 

1528

1540

1614

1655

1720

1747

1748

1748

 

 

 

568

x53M16

6†54

762

x53

x

6†

x

x44

X

Zuberec, kostol

1730

1851smer Oravice, Trstená

1841

1841

 

1900 po Tvrdošín

1935

2040

2050

2111

2150 po Tvrdošín

Podbiel,križovatka

1748

 

1848

1848

1921

2000

2102

2114

2132

2209

Nižná,nástupište

1753

 

1854

1854

1929

2007

2108

2120

2140

2214

Trstená,nástupište

1810

 

 1912

 1912

1938   Tvrdošín

2025

2130

2142

 

2225 Tvrdošín

 

Trstená – Tvrdošín – Nižná – Podbiel – Or. Biely Potok – Habovka  - Zuberec

 

x

x

x11

x11

x10

6†

x10

53

x

6†

x55

x58

6†

x

6203

Trstená, nástupište

518

547

609

625

625

625

638

730

746

800

  910

  910

  910

930

1048

Nižná, nástupište

540

605

627

645

645

645

655

750

803

817

  928

  928

   928

948

1110

Podbiel,križovatka

547

 610

634

648

648

648

706

756

806

821

  936

  936

  936

955

1116

Zuberec, kostol

608

630

652

710

710

712

720

817

830

845

1000

1000

  1000

1013

1140

 

 

 

2,414

 

1,3,574

x

x

6†

x10

x53

x60

x

568

x53

x10

x

6†

x

Trstená,nástupište

1048

 

1048

1135

1202

1255

1310

1323

1323

1407

1405

1405

1407

1412

 1420

1445

Nižná,nástupište

1110

 

1110

1153

1227

1315

1330

1345

1345

1422

1422

1422

1427

1430

1440

1507

Podbiel,križovatka

1116

 

1116

1159

1232

1320

1335

1350

1350

1427

1427

1427

1434

1435

1445

1512

Zuberec, kostol

1140

 

1140

1217

1255

1343

1355

1415

1415

1456

1448

1448

1456

1503

1503

1540

 

 

 

 

x

 

762

 

6†54

6†

x

x

x

6†

†20

x

x

Trstená,nástupište

1539

1540

1540

1607

1635

1705

1810

1820

1955

1955

 

Nižná,nástupište

1557

1558

1558

1630

1652

1725

1830

1843

2013

2013

2208

Podbiel,križovatka

1602

1602

1602

1635

1658

1730

1837  

1854

2020

2020

2214

Zuberec, kostol

1622

1620

1620

1700

1716

1750

1900

1908

2041

2041

2239

 

 

 

 

 

  x

 

 

x

 

 

 

x

6†

x

v Tvrdošín prestup na spoj z Tvrdošína do ZUBERCA

Trstená,nástupište

 

Od nemocnice

2207

 

2220

2210 smer Námestovo

Nižná,nástupište

2208

2221

2240

2240

Príchod 2223 Tvrdošín

Podbiel,križovatka

2215

2227

2245

2245

odchod z Tvrdošína 2230

Zuberec, kostol

2239

2250

2302

2310

2304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverovka – Zuberec – Oravice

 

x 53

x53M16

Zverovka

945

 

Zuberec, kostol

1000 pokračuje cez Habovku a Oravice do Trstenej

Od Lipt. Mikuláša               1851

Oravice, Meanderpark

1030

     1910 pokračuje cez Oravice do Trstenej

Oravice – Zuberec - Zverovka

 

x 53

x 53

Oravice, Meanderpark

1440

smer Lipt. Mikuláš

1550

smer Zverovka

Zuberec, kostol

1503

1615

Zverovka

-----------------

1630

Lipt. Mikuláš

1555

----------------

 

Zuberec - Námestovo

 

 x11

 x10

Zuberec, kostol

444

  630

Námestovo

645

  935

 

 

 Vysvetlivky:

1 – premáva v pondelok

2 – premáva v utorok

3 – premáva v stredu

4 – premáva vo štvrtok

5 – premáva v piatok

6 – premáva v sobotu

7 – premáva v nedeľu

† - premáva v nedeľu a vo sviatok

x – premáva v pracovné dni

10  – nejde od 27.12. 2017 do  05.01.2018, od 19.02. do 23.02.2018, od 29.03. do 3.4. 2018,

od 2.7. 2018 do 31. 08. 2018, od 31.10. 2018 do 2. 11. 2018.

11  - nejde od 11.12. 2017 do 22.12.2017, od 08. 01. do 1.2.2018, od 5.2. do 16.2.2018, od 26. 2. do 28.03.2018, od 4.4.  do 29.06. 2018, od 3.9. do 20.10.2018, od 5.11. do 7.12.2018

14  - nejde 25.12. a 26.12.2017, 1.01.2018,  02.04.2018, 1.5.2018, 8.5.2018, 5.7.2018, 29.8.2017, 1.11.2018           

19  – nejde 30.03.2018

20  – nejde 6.01.02018, 1.09.2018, 15.09.2018, 17.11.2018

44 – nejde od 1. 07. 2018 do 02. 09. 2018

53  -  nejde od 10. 12. 2017 do 30. 06. 2018, od 3. 9. 2018 do 8. 12. 2018

54 – premáva od 1. 06. 2018 do 15. 09. 2018

55  – premáva od 26. 12. 2017 do 2. 04. 2018, od 1. 06. 2018 do 15. 09. 2018

58 – premáva od 10. 12. do 25.12. 2017, od 03.04. do 31.05.2018, od 16. 09. do 08.12.2018
M16 – spoj pokračuje na linke 510403/8 do Trstenej

60  – premáva od 10. 12. 2017 do 30. 06. 2018, od 3.09. 2018 do 8. 12. 2018

62 - ide tiež 01.01.2018, 02.04.2018, 03.04.2018, 01.05.2018, 08.05.2018, 1.11.2018,

 Nejde 24. 12. 2017, 31.12.2017, 1.4.2018,  od 1.06.2018 do 15.09.2018

68 - ide tiež  1.02.2018, 28.03.2018, 29.03.2018, 30.10.2018, 31.10.2018,

nejde 30.03.2018, od 01.07. 2018 do 31.08.2018, 02.11.2018

74 – nejde 25.12.2017, 1.1.2018, od 30.03.2018 do 02.04.2018, 29.08.2018

79 – nejde od 10.12.2017 do 8.12.2018

Dôležité: Prosíme hostí, aby už pri príchode a aj počas pobytu dodržiavali zásady ochrany pred Covidom-19. Je potrebné používať ochranné rúška v celom objekte, pravidelne si dezinfikovať ruky najmä pri vstupe do hotela a spoločných priestorov (reštaurácie, baru,...). Hotel je vybavený miestami na dezinfekciu rúk, prosíme o ich používanie. Ďakujeme

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?