Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

GARANCIA snehu a lyžovania

V rámci našich služieb HOTEL OSOBITÁ ponúka pre svojich hostí GARANCIU snehu a lyžovania ...

Platí pre všetky rezervácie na ubytovanie v našom hoteli pre obdobie od 1.12.2020 do 18.12.2020 s nasledovným benefitom:

- vzťahuje sa pre všetky rezervácie záväzne vykonané min. 12 dní pred pobytom pre uvedený termín

- pri nepriaznivých podmienkach na lyžovanie (zjazdovka nie je v prevádzke pre lyžovanie pre nedostatok snehu) môže hosť min. 3 dni pre termínom ubytovania si pobyt preložiť na iný voľný termín, a to v nezmenenej cene

- možnosť zrušiť pobytu nastáva v prípade, že v lyžiarskom stredisku, v ktorom sa nachádza vybrané ubytovanie, nebude mať k „rozhodnému dňu“ reálny predpoklad (podľa aktuálne klimatickej situácie či na základe prehlásenia prevádzkovateľa príslušných prepravných zariadení a zjazdových tratí) pre prevádzku minimálne 50 % dĺžky zjazdových tratí,

- nárok nemožno uplatniť spätne v prípade, že dôvodom obmedzenia prevádzky pod rozhodnou hranicou bol zásah vyššej moci, napr. vopred nevyspytateľné extrémne klimatické javy, 

- zrušenie pobytu bez storno poplatku v rámci „Garancie snehu a lyžovania“ je z technických dôvodov možné najskôr 4, a najneskôr 3 dni pred prvým dňom pobytu

- podmienkou zrušenia pobyt bez storno poplatkov v rámci „Garancie snehu a lyžovania“ je storno všetkých osôb v rámci jednej ubytovacej jednotky (napr. apartmánu či izby)

- hotel neinformuje zákazníkov o možnosti uplatnenia Garancie snehu a lyžovania automaticky. Pokiaľ sa zákazník domnieva, že je možné túto garanciu uplatniť, je povinný si túto skutočnosť overiť u hotela, ktorý jeho nárok posúdi. Neabsolvovanie pobytu bez predchádzajúceho informovania sa o uplatnení garancie snehu nezakladá právo na bezplatné stornovanie zájazdu. 

Dôležité: Prosíme hostí, aby už pri príchode a aj počas pobytu dodržiavali zásady ochrany pred Covidom-19. Je potrebné používať ochranné rúška v celom objekte, pravidelne si dezinfikovať ruky najmä pri vstupe do hotela a spoločných priestorov (reštaurácie, baru,...). Hotel je vybavený miestami na dezinfekciu rúk, prosíme o ich používanie. Ďakujeme

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?